Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z działem kadr lub pod numerem telefonu: 81 446 41 18
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

CV można przesyłać także na adres e-mail: kadry@e-leclerc.lublin.pl

Firma zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Turis Sp. z o.o. w Lublinie ul. Turystyczna 1 , zawartych w CV, liście
motywacyjnym oraz pozostałych przekazanych dokumentach dla celów związanych z procesem rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz 926 zw zm.) , oraz na pozostawienie mojej dokumentacji
i przetwarzanie danych w bazie kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, w celu uwzględnienia mojej osoby w przyszłych rekrutacjach
na stanowiska w Turis Sp. z o.o.”

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Turis Sp. z o.o. w celu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia..